Styret og utvalg

Styret


                      Styret og utvalg i 2018.


Leder :

Bodhild Fjellby         tlf                              958 90 355

Nestleder :

Marit Stokka             tlf                             405 31 193

Styremedlem og sekretær: 

Ester S. Ottosen      tlf 52 85 20 56          954 93 269

Styremedlem og valgkommite:     

Egil Magne Nornes  tlf                              984 34567        

Kasserer:    

Marit Fossmark        tlf 52 84 27 51

1-varamedlem:
Tor Yngvar Benestvedt tlf 52 85 13 16          

2-varamedlem og studieleder:
Ruth Ånensen        tlf                              971 87 047
 
       
3.varamedlem og IT ansvarlig:

Henry Oskar Forssell tlf 52 85 21 94         911 36 763


Kontaktperson kolstrim:

Ruth Ånensen        tlf                             971 87 047

Kontaktperson  håndarbeidsgruppen:

Bodhild Fjellby          tlf                          958 90 355

Kontakt person hjertetrim:

Kjell Fjellby              tlf                            900 10 789

Kontaktperson trimgruppen:

  Marit Bendiksen    tlf                          901 13 949