Busstur

Styret har hatt et møte med Geir Larsen Turbusser angående om vi skal prøve å arrangere en dagstur neste år. Geir kom opp med ett forslag om tur rundt Nesflaten og Røldal. Det er ingenting bestemt ennå, men styret ønsker å  lufte om dette kan være noe vi har lyst til. Datoen vi tenker på er 10. mai 2017.

Program og pris for turen finner dere under her.

Dagstur til Nesflaten og Røldal 2017.


Avreise fra hjemstedet kl 09:00. Vi kjører retning Sauda og tar av ved Ropeid krysset og kjører sørover til den nye Sandsfjordbrua som ble åpnet 27. november 2015. Like etter brua tar vi en rastepause med kaffe og Vestlandslefse servert fra bussen.

Deretter går turen videre mot Sand og til Nesflaten hvor vi besøker All Verdas gaver og bruksting utsalget til Wenche Haugen Havrevoll. Butikken har egen import og selger bruksting fra Nepal.

Deretter går turen over Brattlandsdalen til Røldal hvor vi skal ha middag på Røldalsterassen med fantastisk utsikt over dalen.

Gode og mette setter vi oss i bussen og kjører  videre langs Åkrafjorden og tar en liten stopp på tunet for de som ønsker å shoppe litt.

Beregnet hjemkomst ca kl 19:00.


Pris pr person kr 650,- (minimum 40 stk)


Prisen inkl:       Bussturen Nesflaten - Røldal

                        Sommerbuffe inkl. kaffe og dessert

                        1x kaffe fra bussen og 1x vestlandslefse.

Årsmøte

LHL Midt-Karmøy`s Årsmøte.


Sted: Gamle losjen i Kopervik (nord for brunå).

Tid: tirsdag den 01.. mars 2016.


Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret v/ leder i hende innen 22. februar 2016.


Etter årsmøtet fortsetter vi med vanlige Lagsmøte.

Hilsen Styret.

Referat

Arbeidsgruppe på Kopervik kulturhus 05.01. 2016.

Det møtte opp 14 stykker. Bodhild ønsket velkommen og kom med litt informasjon.

Det kom forslag om datakurs og bridgekurs. Ønske om at noen kan lage seng og klesstativ til dukken, og kjelke til nissene.

Ingrid kom med forslag om å lage grønne tepper for de som ikke er så glad i å strikke. Hun foreslo også å tigge garn hos en garnprodusent og lage noe av det.

Alle som har noe restetråd kan ta det neste gang, så kanskje vi kan lage noe av det.

Ingeborg Eiken og Kirsten Brun så seg villig til å være med i en kjøkkengruppe.

Datoer for de neste møtene er: 02.02., 01.03., 29.03., 03.05., og 07.06.

Vi starter kl. 11 og holder på til kl. 14.

Oppretting av grupper

   


LHL medlemmer.

 

Som noen av dere fikk vite på basaren, så skal vi starte opp med arbeidsgrupper.

Den første blir ei håndarbeidsgruppe som skal jobbe mot basaren til høsten.

 

 

Tirsdag 5/1.2016

Da starter vi opp arbeidsgruppe på Kopervik Kulturhus kl.11.00 ��

 

    

 

Dere som er menn håper jeg og kommer denne dagen da vi har ønske om å høre om dere har noen tanker om hva dere kan bidra med til basaren.

 

 

Ta med strikkepinner evt heklenål. Garn holder LHL.

 

Er det noen som ikke strikker,hekler så kan dere kanskje brodere duk , advendtskalender. ��

 

Det er rom for alle..

 

Send meg en sms, e-mail eller ring, om dere har lyst å være med på dette.

Tlf: 95890355

E-mail adr: bodhild@fjellby.net

 

 

Hisen Bodhild Fjellby.  

Referat fra lagsmøte.

    Referat fra Midt-Karmøy  lag av LHL sitt møte og basar på Losjen i Kopervik tirsdag den 17.11. 2015.


45 stykker var møtt opp til møtet. Kirsten ønsket alle velkommen og informerte litt om planene styret har for året som kommer. Vi håper blant annet å få i gang en håndarbeidsgruppe, og ønsker også å få til en kjøkkengruppe som kan avlaste styret litt.

På møtet hadde vi også besøk fra Haugesund LHL, Kjellfrid Hamkvist og Lilly-Karin Olsen, og fra Sør Karmøy LHL kom Per Asbjørn Bjelland.

Kjellfrid er utvalgsleder i Rogaland og medlem av landstyret. Hun fortalte bl. annet om fremdriften på det nye sykehuset som skal bygges på Gardemoen. Per Asbjørn er studieleder i Rogaland. Han skrøt av aktivitetene vi hadde, og oppfordret alle til å være med på de aktivitetene styret la opp til.

Til dette møte hadde vi fått Knut Knutsen til å synge å spille for oss. Noen av sangene var kjente og vi stemte også i.

Serveringen var herlige smørbrød og hjemmebakte kaker. Møte ble avsluttet med trekning av gevinster på årene og basaren.

Tusen takk til alle som støttet oss med gevinster og ved å kjøpe lodd. Alle som vant er underrettet.

Lagsmøte 17.11.

 Høstbasar    

        Midt-Karmøy av LHL inviterer til lagsmøte.


Sted:    Gamle losjen i Kopervik ( nord for broen).
Tid:        Tirsdag 17.11. 2015 kl 19:00


Program:
*    Knut Torvestad blir med oss
*   Div info v/leder LHL Rogaland, Kjellfrid Halmkvist
*   Bespisning og åresalg
*    Trekning av høstens basar.

Alle er hjertelig velkommen.

Ta gjerne med deg en venn.


Hilsen Styret

       

Referat fra årsmøtet til Midt-Karmøy lag av LHL

Tirsdag den 17.mars 2015.

Møtet ble avholdt på gamle losjen i Kopervik, og 28 medlemmer var møtt frem.

Kirsten ønsket velkommen, og tradisjonen tro, tente vi lys og hadde ett minutts stillhet for å minnes de medlemmene som var gått bort siste året.

Årsmelding:

Kirsten leste så opp lagets årsmelding. Den ble godkjent med en kommentar om at årsmelding og regnskap burde vært sendt ut til medlemmene på forhånd.

Regnskap:

Ingrid gikk så gjennom de to regnskapene, driftsregnskap og regnskapet for pengene vi fikk fra Ekstrastiftelsen i 2014 til Kolsprosjektet. Begge regnskapene ble godkjent, men med kommentarer om at driftsregnskapet hadde ett unødvendig høyt overskudd.

Bevilgninger:

Styret hadde fått en forespørsel om å være med å gi støtte til et apparat til lungeavdelingen på Haugesund sykehus. Styret foreslo at det ble bevilget 15000 kroner til dette apparatet. Det samme beløpet var blitt bevilget av Tysvær og Bokn LHL og av Haugesund LHL. Årsmøtet godkjente denne bevilgningen. Styret hadde også et forslag om å bevilge 5000 kroner øremerket til forskning på Feiring- og Glitreklinikken. Dette ble også godkjent av årsmøtet.

Budsjett:

Ingrid leste så gjennom styrets forslag for budsjett for 2015. Det ble en del diskusjon rundt dette. Årsmøtet bestemte at utgiftsposten, Instruktør hjertetrim, ble øket til 30000 kroner. Budsjettet går dermed med et større underskudd enn styret hadde foreslått men nå kan hjertetrimmen følge skoleåret. Det ble også vedtatt at nåværende egenandel på hjertetrimmen på 500 kroner pr halvår er et tak som ikke bør overstiges. Deltagerne på Kolsprosjektet skal heller ikke betale egenandel over denne summen for trening når prosjektet er over i 2016. Johan Sørensen lovet å hjelpe til med å finne legater og lignende som styret kan søke om penger hos.

Valg:

Lagets leder Kirsten Gunderstad, styremedlem Bodhild Fjellby og kasserer Ingrid Gismarvik var på valg. Ingrid ønsket ikke gjennvalg. Kirsten og Bodhild ble gjenvalgt. I tillegg ble Erna Nordstokke og Magnhild Sund valgt inn i styret. Det ble ikke valgt noen kasserer, men Marit Forsmark har lovet å føre regnskapet, mens Magnhild tar seg av å betale lønn til fysiotereapeut,og ordner med Brønnøysund.. Kirsten tar seg innkomne regninger. De leverer begge bilagene til Marit.

Avsluttning:

Kirsten hadde invitert Tove Høgemark til årsmøtet. Tove er med i sentralstyret i LHL og leder i Tysvær og Bokn LHL. Hun orienterte om hva som rører seg i i landsstyret og mye annet. Blant annet mente hun at vi kunne melde flere av aktivitetene våre inn som studiekurs og dermed få tilskudd.

Etter at årsmøtet var ferdig hadde vi allsang med gitarspill, Ingrid hadde også laget en liten quiz som vi fikk bryne oss på før vi fikk kaffe og noe å bite i samt salg av årer.

Møtet ble avsluttet ca kl 22.

Årsmøtet 2015.Midt Karmøy lag av LHL avholder sitt årsmøte for 2015 tirsdag den 17. mars kl 19:00.

Sted : Gamle losjen i Kopervik ( nord for brua ).

Vanlige årsmøtesaker.

Etter årsmøtet fortsetter vi med vanlig lagsmøte.

Vi får besøk av LHL`s sentralstyremedlem Tove Høgemark.

Kaffekos og åresalg. Velkommen.


Hilsen styret.

Referat fra lagsmøtet.Medlemsmøte

LHL Midt-Karmøy inviterer til lagsmøte.

Tid:           Tirsdag 10.juni 2014 kl 19.00.
Sted:         Gamle Losjen i Kopervik Nord for brunå).

Nils Lyngnes blir med oss.
Hugo Austevik spiller til allsang.
Ellers blir det kaffidrøs og utloddning.

Ta gjerne med en venn og kom.

Alle er hjertelig velkommen.

Hilsen styret.

Mestring av KOLS i hverdagen

Har du KOLS og har vanskeligheter med å utføre dagliglivets gjøremål? Nå starter et nytt gruppetilbud som kan være noe for akkurat deg!

 

Når daglige aktiviteter oppleves tungt og krevende kan det hjelpe å lære seg noen nye mestringsstrategier. Dette kan gi økt overskudd og opplevelse av mestring.

I denne nye mestringsgruppen vil fokuset være på aktiviteter vi alle gjør i hverdagen, som husarbeid, hagearbeid, bilkjøring og lignende.

Tilbudet inneholder:

  • Undervisning om aktuelle temaer
  • Praktisk gjennomføring av aktiviteter
  • Erfaringsutveksling mellom gruppedeltakerne

For å delta i mestringsgruppa må du:

  • ha diagnosen KOLS
  • være aktiv i daglige gjøremål eller ha et ønske om å være det
  • være motivert for endring i din livssituasjon
  • ordne med transport selv

Interessert?

  • Ring Fysio- og ergoterapitjenesten for å vite mer om tilbudet, eller for å melde deg på
  • Påmeldingsfristen er 31. mars
  • Det kan bli aktuelt med en egenandel på 100 – 150 kr til forbruksmateriell

Tilbudet er et samarbeid mellom Fysio- og ergoterapitjenesten i Karmøy kommune og LHL Midt-Karmøy. ExtraStiftelsen støtter også med prosjektmidler.

Fysio- og ergoterapitjenesten,
Sentralbord
(man,tirs,tors,fre) kl. 08.30-14.00
Tlf.: 52 81 01 01

 

Din overskrift
Årsmøte

Årsmøte LHL avd Midt-Karmøy.

Det innkalles herved til årsmøte i foreningen vår.

Tid: tirsdag den 04. mars kl 19:00.

Sted: Gamle Losjen i Kopervik (nord for brunå).

Til behandling:   Årsberetning
                           Regnskap 2012
                           Aktivitetsplan 2013
                           Budsjettforslag 2013
                           Bevilgninger 2014?
                           Valg

Etter årsmøtesakene fortsette me med vanlige lagssmøte.

* Hugo og Jan står for underholdningen og prøver å dra i gang litt allsang.
* Kaffekos
* Utlodning

Du er hjertelig velkommen

Med vennlig hilsen
styret v/Kirsten

Medlemsmøte
Kjære LHL-medlem.

LHL Midt-Karmøy innviterer til lagsmøte:

Sted: Gamle losjen i Kopervik (nord for Brunå).

Tid:   Tirsdag den 1. oktober kl 19:00

Porgram:    Musikk og sang v/ Knut Knutsen
                    Kaffekos og småprat
                    Utlodning


Ta gjerne med en venn og kom.

Alle er hjertelig velkommen!


Med vennlig hilsen
styret v/ Kirsten Gunderstad
Aktiviteter😀     Qigong starter høst-semester i uke 35.         😀


      Sted: Kopervik kulturhus, underetasjen i adm.bygg.
      Onsdag  den 28. august 2013 kl 17:30 - 1845.
      Torsdag den 29. august 2013 kl 11:00 - 12:45.

      Pris:         Avhenging av antall deltagere

      Påmelding:  Brit Gismarvik  tlf 977 90 240
                        Claire Berg       tlf 905 14 526

                  
Hjertetrim starter opp i uke 36

Hjertetrimmen starter opp høstsesosngen mandag den 2.sepember 2013 kl 17:00.

"Gamle og nye" trimmere er hjertelig velkommen.


Styret     
 Gamle og ny deltagere er hjertelig velkommen.
Medlemsmøte


 

Kjære LHL-medlem.

 

LHL Midt-Karmøy har den glede å invitere dere til

lagsmøte. Vi starter høstens aktiviteter med hyggelig

sammenkomst på Fjørsilkebris i Tysvær.

Tid:     Tirsdag 27. august 2013 kl 1900.

Sted:   Fjørsilkebris i Tysvær.

Program:

Orientering og underholdning v/vertskapet

Bespisning: Et ”himmelsk måltid”.

Utloddning

Diverse.

Vi legger opp til at vi kjører i våre private biler.

De som trenger skyss gir beskjed om dette ved

påmelding., så ordner vi med transport.

Vi møter opp ved Losjen i Kopervik og plukker opp

de som skal være med kl 18:30.

På grunn av matbestilling må vi ha påmelding snarest,

og senest 16. august.

Begrenset plass, så vær snar. Første mann til mølla.

Sævelandsvik 23. juli 2013.

Med vennlig hilsen

LHL Midt.Karmøy lag

v/ leder Kirsten Gunderstad tlf 98805347Kjære LHL-Medlem!Me har den glede å innvitere deg til nytt medlemsmøte.

Sted: Gamle Losjen i Kopervik (nord for broen).

Tid: Tirsdag den 23. april kl 19:30.


Program: Hellen fra Madame parafymeri kommer og demonstrerer.
Hugo og Jan underholder med sang og musikk.

Åresalg.Bevertning:Kaffi og noe å bite i.


Alle er hjertelig VELKOMMEN
Ta gjerne med deg en venn.

Styret.

Ut i solen tur.


Lhl Midt-Karmøy vil herved innvitere medlemmer og ledsagere på blåtur søndag den 26. mai 2013. Turen starter på Mega klokken 10 og blir til ??????????. Vi er hjemme igjen ca kl 19.

Prisen er kr 980 pr person, men laget sponser slik at medlemmene betaler kr 500. Prisen innkluderer bussturen, middag, kaffe og kaker, lokal guide på stedet vi skal til og underholdning.

Påmelding innen 12 april til:

Ester tlf nr     52852056  95493269
Gunhild tlf nr 52852194  91120173Håper dette er noe riktig mange vil være med på.
Neste medlemsmøte


Neste medlemsmøtet blir tirsdag den 23. april.
Mer informasjon om møte vil bli sendt ut senere.

Hilsen
Styret

Referat fra årsmøtet
🙂
Årsmøtet ble avholdt tirsdag den 5. mars 2013. 18 stykker var møtt opp da Kirsten ønsket alle velkommen. Hun tente lys, og vi hadde ett minutt stillhet, for medlemmene som var gått bort i 2012. Deretter  leste hun opp styrets beretning fra 2012. Det ble godtatt.
Inger gikk gjennom regnskapet som hadde et overskudd på kr 47565. Regnskapet ble gokjent uten merknader.
Styret for 2013 blir det samme som i 2012.
Etter at årsmøtesakene var over fikk vi servert rundstykker og lapper. Hugo og Jan underholdt oss med sang og musikk. Som vanlig hadde vi også en liten utloddning.
Trekning av julelotteriet
            

På julemøtet som ble arrangert på losjehuset i Kopervik tirsdag den 20.11. ble det foretatt trekning av lotteriet vi har hatt i høst. Alle gevinstene har nå fått "ny eiger".

Vi vil takke alle som kjøpte lodd, og ellers støttet oss med gevinster.

Neste medlemsmøte blir i slutten av februar.

Innvitasjon vil bli sendt ut senere. På mail til de vi adressen til, og pr post til de andre.

Se også etter på nettsiden våre.


Hilsen styret
MedlemsmøteKjære LHL-Medlem!Me har den glede å innvitere deg til vårt julemøte.

Sted: Gamle Losjen i Kopervik (nord for broen).

Tid: Tirsdag den 20. november kl 19:30.


Program: Visnes Rallarkor
Trekning av høstbasaren vår.
Åresalg.


Bevertning: Risgrøt - med etterfølgende kaffi og kaker.Alle er hjertelig VELKOMMEN
Ta gjerne med deg en venn.
😀     Qigong starter høst-semester i uke 46         😀


      Sted:       Kopervik kulturhus
      Onsdag  den 05. september kl 17:30 - 1845.
      Torsdag den 06. september kl 11:00 - 12:45.

      Pris:         Avhenging av antall deltagere

      Påmelding:  Brit Gismarvik  tlf 977 90 240
                        Claire Berg       tlf 905 14 526

     
 Gamle og ny deltagere er hjertelig velkommen.
Oppstart av Q


😀     Nå starter hjertetrimmen opp igjen. 😀
             


Tirsdag den 4.september starter hjertetrimmen opp i gymsalen på nye Kopervik Skole fra kl 18-19.

Gamle og nye trimmere er hjertelig velkommen.

NB! Oppstarten er utsett til 11. september, samme tid og samme sted.


Styret
Tirsdag den 4. september skal vi ha medlemsmøte på "Gamle losjen" i Kopervik. Underholdningen er ikke helt i boks enda, men ett eller annet musikalsk blir det.

For å styrke lagets økonomi har vi nå sett i gang med ett lotteri. I uke 46 skal vi sitte på Mega å selge lodder. Er det noen som kan tenke seg å være med på det, gi beskjed til en i styret.

Ellers har vi planlagt å ha julemøtet den 20. november. Under dette møte vil det bli foretatt trekning av dette lotteriet.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om julemøtet senere.

🤩
Lørdag den 02. juni hadde LHL Midt-Karmøy stand i parken i Kopervik i forbindelse med "vrimledagen".

Her solgte vi kaffe og lapper, og hadde en liten lynutloddning med fruktkurver som gevinst. Det var en litt kald fornøyelse, men likevel meget vellykket.
Takk til alle som bøsøkte oss. 🙂